Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2012 > Za ladoňkami na střední Moravu

Za ladoňkami na střední Moravu


Tak jaro je již v plném proudu, tak jsem se s přítelkyni rozhodl pro další výlet do přírody. Volba padla na dvě lokality ladoňky karpatské - PR Doubek a PP U Vaňků.


Na prvé z nich jsme ladoňky našli roztroušeně po celém území rezervace, někde ojediněle, někde zase tvořící početné skupiny. Mimo ni se zde vyskytoval další jarní aspekt: hvězdnatec čemeřicovitý, kyčelnice žláznatá a cibulkatá, hrachor jarní, sasanka hajní, jaterník podléška, ze vzácnějších rostlin kýchavice bílá Lobelova, sněženka podsněžník a lýkovec jedovatý. 


Na území PP U Vaňků se rovněž vyskytoval jarní aspekt obdobný jako na předchozí lokalitě. Zde se ladoňky vyskytují na menším území, avšak o to hustěji. Zvláště rostliny rostoucí na svahu vypadají opravdu fotogenicky.Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.