Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2012 > Kalábová, Milotický rybník a Ždánice

Kalábová, Milotický rybník a ŽdánicePo výletu na Slovensko jsem se vydal na několik lokalit orchidejí k Bílým Karpatům.
 


První z nich je Kalábová, kde se vyskytuje endemická orchidej - prstnatec karpatský. Rovněž zde roste i několik rostlin prstnatce laponského.

Je to rovněž jediné místo na Moravě, kde můžete najít nenápadný hlízovec Loeselův.

Mimo pětiprstky hustokvěté a kruštíku bahenního zde roste mohutný kříženec obou našich vemeníků - vemeník zvrhlý.Další z lokalit je Milotický rybník. Kdysi zde rostl vstavač bahenní, který však v dnešní době musíme na Moravě považovat za vyhynulý. Z orchidejí zde roste prstnatec pleťový. Taky se jedná o lokalitu jediné masožravé rostliny v Jihomoravském kraji - bublinatku jižní.
 
V Milotickém rybníku můžete spatřit celou řadu vodních ptáků, kteří zde hnízdí. Můžeme zde spatřit i vodní díla bobra evropského.Poslední návštěvou byly Ždánice. Zde jsem marně hledal toříč včelonosný, který zde loni kvetl v mnoha desítkách kusů. Z orchidejí zde dokvétaly vstavače vojenské, místy tvořily bohaté porosty hořce křížaté.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.