Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2012 > Rašeliniště Jablunkovska a Podbeskydí

Rašeliniště Jablunkovska a PodbeskydíDnes jsem s kolegou vyrazil na Jablunkovsko, projít nějaké lokality orchidejí a masožravých rostlin. Druhově se v této oblasti nevyskytuje tolik druhů jako například v Bílých Karpatech, avšak místní květena nás může mile překvapit.Všudypřítomnou orchidejí, rostoucí kolem cest je rozkvétající kruštík širolistý. Před nedávnem zde byla nalezena i vzácná okrotice červená, my tady našli 3 dokvétající rostliny. Poblíž roste i kruštík tmavočervený.Cestou jsme se zastavili i na jednom z největších lokalit rosnatky okrouholisté. Populace zde čítá několik tisíc kusů.
Docela nedávno zde byla nalezena i rosnatka anglická. Ačkoliv roste několik desítek kilometrů na Slovensku, je spíše pravděpodobné, že zde byla uměle vysazená.Po cestě jsme potkali i nádhernou pětiprstku žežulník. Tato rostlina zde je již dosti vzácná.Velmi velkým překvapením bylo nalezení měkčilky jednolisté, rostliny která byla zde vysoká přes 30 cm. Rostlina byla tady v Beskydech považována za vyhynulou, poslední údaj je z roku 1975 u Vendryně. Na Moravě se vyskytuje u obce Branná ve Jeseníkách.Dost častá je v Beskydech žebrovice různolistá, velice ozdobná kapradina.Na mokřadních loukách můžete zahlédnout růžové květy mečíku střecholistého.Další zastávkou bylo rašeliniště na Kamenci. I zde se vyskytuje rosnatka okrouholistá, ve vodní tůni můžeme zahlédnout bublinatku menší.

Poslední zastávkou jsou Rybníky. Zde mimo rosnatek rostou i tučnice obecná, která zde ale byla vysazena.Velice zajímavou rostlinou je prstnatec Fuchsův. Ten zde tvoří velkou škálu barevných odstínů od čistě bílé až po tmavě červenou.

Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.