Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny v okolí Metylovic v od roku 1991-2002

Rostliny v okolí Metylovic v od roku 1991-2002


Prolog

Po dlouhé době jsem se dostal k restu, který mám dobrých 16 let. Na střední škole jsem sepsal (na analogovém psacím stroji CONSUL) středoškolskou odbornou činnost. Tématem byla ochrana rostlin v okolí mého bydliště. Nyní se dostávám k její elektronické verzi. Práci nechávám v původní podobě (včetně stylizace studenta 1. ročníku gymnázia), fotky jsou scany původních fotek 9x13 cm, pouze popis rostlin jsem převzal z eBotany.cz. Občas opravím i pravopisnou chybu, či doplním poznámku. Snad si někdo uvědomí jako já nyní, že idealistické myšlenky časem se zaoblí, změknou a ztratí se, a zůstane jen krutá realita.
Dále jsem doplnil nějaké nascanované nákresy lokalit a map. V historii jsem popsal historický průzkum lokalit a seznam nalezených druhů. V chronologii jsou některé mé poznámky, co jsem si dělal při průzkumech lokalit. Mějte se!
Zbyňous V Brně 23. 4. 2008

Výskyt a ochrana rostlin na katastrálním území Metylovice v Podbeskydské pahorkatině.


Zbyňous
1993/94 (published 2008)

Prohlášení

"Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval bez cizí pomoci a že uvádím všechnu literaturu,kterou jsem použil."

Zbyňous Ve Frýdku-Místku 13. 3. 1994
V Brně 23. 4. 2008Submenu