Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2012 > Weitův lom, Devínská Kobyla a Vršok

Weitův lom, Devínská Kobyla a VršokTak jaro je tady a s několika kolegy jsme se vydali za orchidejemi Slovenska. Cílem naší cesty je nečasněji kvetoucí toříč - toříč pavoukonosný, který v ČR neroste.První zastávka je ve Weitově lomu, kde se hodláme nabudit několika časnými orchidejemi. A opravdu se zadařilo.Hned první orchidej je vstavač kukačka, sice již za optimem, ale několik kousků je ještě fotitelných. Kvetla zde i zcela bělokvětá forma.Rozkvétala tu i jarní poddruh vstavače osmahlého, některé skupinky s vstavačem kukačkou vytvářely nádherné skupinky.

K našemu potěšení jsme našli několik rostlin vstavače trojzubého, rostliny, která roste na Moravě pouze na 3 lokalitách. Cestou nazpět jsme si všimli i vstavače vojenského a třemdavy bílé, vstavač však ještě nekvetl.Další zastávka byla na Kobyle. Zde se vyskytuje námi hledaný toříč. Bohužel na pozicích, které jsme měli k dispozici jsme nacházeli pouze listové růžice. Štěstí nám nakonec ale přálo, dvě kvetoucí rostliny jsme nakonec našli.

Opojeni úspěchem, zkusili jsme další lokalitu, kde se toříč pavoukonosný vyskytuje hojněji. Na první pozici jsme neměli úspěch, přesto jsme našli několik dokvétajících rostlin hlaváčku jarního.
 


Cestou na druhou pozici jsem si všiml jedné rostliny, a najednou to člověk dostane do oka a zjisti, že kolem kvete stovka těchto úžasných rostlin.

Za zmínku krásné stepní krajiny stojí bohatý porost mandloně nízké. Cestou k druhé pozici, kde kvetly tento nepříznivý rok 3 rostliny jsme našli i několik již kvetoucích  rostlin vstavače nachového.
 Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.