Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2012 > Malá Fatra

Malá Fatra


Tak konečně dovolená, tentokrát na blízké Slovensko. Těším se na rostliny, hory. Jsme tu s přítelkyni mimo sezónu, takže i klid.

7.5. - Dolné Diery, Nové Diery a Terchová


Ubytování jsme v Terchové, takže v den příjezdu naplánujeme kratší výlet na Janošíkovy diery, především na jejich spodní část.


Hned u vstupu nás potěšily první skalničky, bohaté porosty dřípatky karpatské.


Hned kousek dál jsou skupinky masožravé tučnice alpské. Tu znám pouze z Alp, její tak trochu očekávaný nález hned na začátku túry mě potěšil. Na světlém místě již kvetla, v Dierach ještě nikoliv. Dále zde za zmínku stojí kruhatka Mattioliho, rostlina známá ze stěn Macochy, avšak již nekvetoucí.


Cestou zpět v Terchové obdivujeme mnoho rostlin rozkvétajícího vstavače mužského, který roste v zahradách u mnoha stavení.


8.5. Velký Kriváň, Malý Kriváň, Vratná Dolina


Druhý den, počasí nám přeje, takže vyrážíme lanovkou na Velký Kriváň. Na kopci je občas ještě sníh, těšíme se na jarní květenu.


V okolí Kriváně nás zaujaly koberce hořce jarního, který se rozvíjí se slunečními paprsky.


Jen na několika místech již kvete druhý ze zdejších hořců, velkokvětý hořec Clusiův. Rostliny nacházíme směrem na Malý Kriváň. Další jarní rostliny, například šafrán Heuffelův nacházíme již odkvetlé. Cestou nazpět Vratnou dolinou potkáváme jelení jazyk celolistý.


9.5. Fačkovské sedlo a Šujské rašeliniště


Tento den jsme pojali velice rekreačně, včerejší sestup Vratnou dolinou zanechal stopy na našich kloubech nohou. Takže rozkaz zněl jasně: vymyslet tůru, kde se budeme pohybovat pouze v horizontální rovině. 


O Fačkovském sedle jsem toho slyšel mezi botaniky hodně, takže po zhodnocení převýšení z mapy jsme se tam vydali. Obdivovat bylo opravdu co. Kolem cestiček se objevovaly mokřady, kde rostly další masožravé rostliny - tučnice obecné, v klasické formě i ve varietě var. bicolor.


Další nádhernou rostlinou byla prvosenka pomoučená, kterou musíme v ČR považovat za vyhynulou. Zde ji kvetly desítky kusů.


Na jednom místě se k výše zmíněným rostlinám přidala i další mokřadní orchidej - prstnatec májový. Později zde ve spodnější části kolegové  našli i prstnatec laponský.Ke konci vycházky jsme si odpočinuli na louce, kde kvetly další z orchidejí - obě formy prstnatce bezového. Na pokosené louce vypadaly jejich květy velice dekorativně.


Vybaven znalostmi, chtěl jsem najít velice vzácnou orchidej, která zde roste - vstavač Spietzelův, objevenou docela nedávno. Její hlavní areál je především ve Francii, zde je jediná lokalita ve střední Evropě.


Po půlhodinovém hledání jsem zahlédl dvě rostliny, jeden dokonce rozkvétal! Dobře jeden a půl měsíce před optimem. Dnešní den mě už nic nemohlo zkazit.


Z dalších orchidejí jsme cestou potkali i nám dobře známou orchidej - vstavač mužský. Cestou zpět jsem se zastavil na druhou mikrolokalitu vstavače Spiztelova, kde jsem našel 2 nekvetoucí orchideje. Podařilo se mi to během 15 minut, kdo zná místní geografické poměru, ví, že to je docela dobrý výkon.


Cestou do Terchové jsme se zastavili na Šujském rašeliništi. Času nebylo mnoho, přesto jsme se i zde setkali s masožravými rostlinami.


Narazili jsme na tučnici obecnou, v jezírku se vyskytovala vodní masožravka bublinatka menší. Mimo ní jsme podle listu určili kruštík bahenní a pětiprstlu žežulník.


10.5. Malý Rozsutec, Horné Diery, Dolné Diery


Tento den jsme si zvolili tůru na Malý Rozsutec. Trasa na Velký Rozsutec je v tuto dobu zavřená z důvodu ochrany orla, pravidelně je hlídána hlídkami stráže přírody.


Cestou ve spodní části nás doprovázely porosty vstavače mužského.


V lesích jsme potkali karpatský endemit, který znám i mého lesa - plže modranku karpatskou, která svou nádhernou barvou je nezaměnitelná.


Ve vrcholových partiích Malého Rozsutce jsme potkali i známe alpínky - prvosenku medvědí ouško, tučnice alpské, hořce Clusiové i jarní, či keřík drádky osmiplatečné.

Cestou zpět jsme se vydali přes Horné diery zpět ke Spodním Dieram. To, že sezona ještě nezačala bylo poznat z trasy. Jednak zde bylo dost vody, některé žebříky chyběly.


Odměnou za docela akční sestup byly fotky již kvetoucí kruhatky Mattioliho.


11.5. - návrat zpět


Tak, dovolená nám končila, cestou do vlasti jsem se chtěl zastavit na jedné udávané lokalitě křížence vstavače mužského a bledého. Bohužel vstavač bledý byl již odkvetlý, ani křížence jsme nenašli.


Největší objev našla samozřejmě má přítelkyně. Slovy "Zbyňousi, pojď sem, tady roste něco divného... " mi bylo hned jasné, že to bude podobná bomba jako kudlanky v Metylovicích. Již cestou k ní mě napadl toříč hmyzonosný, který se na Malé Fatře roztroušeně vyskytuje. A nemýlil jsem se.


Tak jsem viděl další druh toříče v přírodě. Já osobně ho považuji za naši nejpěknější orchidej.

Z dalších orchidejí zde rostl docela hojně vstavač vojenský, byly vidět i růžice pětiprstky žežulnníku, z neorchidejí zde dokvétal koniklec slovenský nebo dřín obecný.
Tato dovolená byla velice vydařená i díky počasí a shovívavostí mé úžasné přítelkyně. Slovensko mohu všem doporučit.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.