Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2012 > Tul

TulTak toto je poslední návštěva lokality naší nejčasněji kvetoucí orchideje - vstavače bledého. Tentokrát jsme s Radimem vyjeli až za hranice do jižního Polska na Tul.
 


Jedná se o listnaté lesy, většinou bukové, s příměsí javoru, lísky a dalších stromů. Vstavače zde rostou docela roztroušeně, především ve vrcholových partiích, ale i po přilehlých loukách.
 


Bylinné patro tvoří byliny lužních lesů, jako je česnek medvědí, plícník lékařský nebo sněženka podsněžník. Z dalších orchidejí zde roste i vstavač mužský, v létě i kruštík drobnolistý.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.