Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2012 > Súlov, Rakša a Prečín

Súlov, Rakša a PrečínTak konec léta je tady a s ním i dovolená, opět na Slovensku, opět na Súlově.
 


Jedno z míst na okraji Velké Fatry je rašeliniště u Rakše. Zde je nádherná populace masožravé rosnatky anglické. Tato rosnatka dává přednost odkrytému povrch a roste i na vápenitých půdách.Z dalších masožravých rostlin zde roste tučnice obecná a bublinatka menší, které jsou známy z rašeliniště na Šuje.Další ze zastávek je jedna lokalita u Prečína. Zde byla k vidění kudlanka nábožná, další z hmyzu zastupovalo saranče vrzavé.

Z rostlin zde odkvétal hořec křížatý nebo hvězdnice sivá, plody měl dřín obecný.

V samotném Súlově kolem cest roste hořeček brvitý či hořec křížatý, na vlhkých míste se můžeme setkat s kruštíkem bahenním či tolijí bahenní.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.