Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2014 > Za květenou sjezdovek

Za květenou sjezdovekDneska jsem se zúčastnil akce ČBS "Za květenou sjezdovek". Jednalo se o průzkum sjezdovek kolem Soláně, kde rostou především orchideje.Velmi hojná je zde hlavinka horská Traunsteinera globosa, která zde tvoří bohaté skupinky.Nenápadná kapradinka vratičká měsíční Botrychium lunaria je opravdu vzácná, mě se povedlo najít 2 kousky.Pětiprstka žežulník Gymnadenia conopsea je zde hojná, podařilo se mi najít albín tohoto druhu.Další kapradinou je hadí jazyk neboli taky hadilka obecná Ophioglossum vulgatum, zde byla docela hojná.Velmi vzácně zde roste již známý vemeníček zelený Coeloglossum viride.Velmi hojně zde kvete prstnatec Fuchsův, který se zde vyskytoval v obrovském množství barevných variant. Některé byly bělokvěté, některé se podobaly prstnatci laponskému Dactylorhiza lapponica.

Velmi hojný byli motýli, například ohniváčci.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.