Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2014 > Praděd

PradědDneska jsem se vydal s přítelkyni jako každý rok na Praděd. Mimo nádherných  výhledů mým cílem byla i místní květena.Hned na začátku jsem minul skupinku prstnatců májových Dactylorhiza majalis, zatím ještě v poupatech, stejně tak tučnice obecná Pinguicula vulgaris. Asi brzké jaro se Pradědu vyhnulo.Vydali jsme se kousek k Petrovým kamenům , kde u cesty kvetla violka žlutá sudetská Viola lutea ssp. sudetica či sedmikvítek evropský.Další zastávkou bylo vrchoviště s výskytem naší nejmenší orchideje - bradáčku srdčitého Listera cordata. Tato orchidej roste společně se suchopýrem pochvatým Eriophorum vaginatum.Cestou zpět jsem se zatavil u bohaté populace tučnic, které už kvetly. Poblíž kvetly drobné rostliny prstnatců, které byly až příliš podobné prstnatci Fuchosva chladnomilnému Dactylorhiza fuchsii ssp. psychrophilla, který se vyskytuje za kopcem ve Velké Kotlině.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.