Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2014 > Floristický průzkum Metylovic

Floristický průzkum MetylovicDíky minulému týdnu, kdy jsem s přítelkyni procházel některé lokality jižní části mé rodné vsi, rozhodl jsem se udělat další průzkum květeny Ondřejníka.Nejhojněji zde z chráněných druhů rostl vstavač mužský Orchis mascula, který jsem našel na 15 nových lokalitách. Jedná se o louky, kde kvetlo od několika jedinců až po několik set. Z úpatí Ondřejníka jsou nádherné výhledy na Beskydy.Bradáček vejčitý jsem nalezl jen na jediné lokalitě spolu se vstavačem mužským v počtu několik desítek.

Z luk Ondřejníka je nádherný výhled na Podbeskydskou pahorkatinu a Beskydy. Nejhojnějším druhem je zde vemeník dvoulistý Platanthera bifolia, který se zde vyskytuje velmi hojně. Za doby kdy jsem zde byl naposled se stav luk zlepšil, díky čemuž se se zde orchideje navracejí.
 
Velmi milým nálezem je znovuobjevení prstnatce májového Dactylorhiza majalis, kterého jsem znal ze 2 lokalit v okolí a kde vymizel.

Hned vedle prstnatce byl další špek, zatím nekvetoucí mokřadní mečík střecholistý Gladiolus imbricatus v počtu přes 10 roslin.Celkově výzkum dopadl velmi uspokojivě, některé druhy zde nebyly nalezeny i když jsou zde historicky uváděné (Traunsteinera globosa, Spiranthes spiralis, Malaxis monophyllos,...).

Druh
Počet nových lokalit:
Celkový počet rostlin:
Orchis mascula
15
> 800
Platanthera bifolia
10> 350
Listera ovata
1
50
Dactylorhiza majalis
1
1
Gladiolus imbricatus
1
15


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.