Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2014 > Šumava 2014

Šumava 2014

Den 1 : Černé jezero, Bílá strž


Tak začala naše letní dovolena s přítelkyni na Šumavě, těšili jsme se na přírodu i pamětihodnosti.

Dovolenou jsme začali na Černém jezeře, poté jsme se vydali na vodopád Bílá strž. Počasí bylo mokré, přeháňka se přešla na trvalý déšť. Cestou jsme potkali orchideje, jako je například kruštík tmavočervený Epipactis atrorubens nebo vemeník dvoulistý Platanthera bifolia.

Na cestě zpět jsme potkali další orchidej, kterou jsem zde očekával častěji - prstnatec Fuchsův Dactylorhiza fuchsii.
 


Den 2 : Boubín


Druhý den byl jasný, prales Boubín, kde přítelkyně ještě nebyla. Po cestě jsem vyfotil velmi vzácnou orchidej, objeveno zde nedávno po 100 letech - sklenobýl bezlistý Epipogium aphylum. Poblíž rostla také korálice trojklaná.
 
U samotného pralesa jsme se kochali starými stoletými stromy.U jezírka jsem fotil mléčivec alpský, který je zde hojný.Den 4 : Filipova huť, Chalupská slať, Jezerní Slať, Horská Kvilda, Zhůří


Po třetím dnu, kde jsme navštívili Český Krumlov jsme vyrazili opět na přírodovědný výlet po šumavských loukách. Okružní cestu jsme započali na Filipově huti.Na místních loukách již rozkvétal hořec šumavsky Gentiana pannonica, nádherné koberce tvořil jestřábník oranžový. Vyskytuje se zde i běloprstka bělavá, ta však byla již odkvetlá.Další lokalitou je Chalupská slať, kde je vybudován dřevěný chodník rašeliništěm i s naučnými tabulemi. U jezírka je výborný výhled na vodní ptactvo, kdo má dobré oči, může spatřit koberce rosnatky okrouholisté Drosera rotundifolia.Další trasa vedla k Horské Kvildě na Jezerní slať. Zde je velmi pěkný výhled na rašeliniště, kde dominuje naše nejmenší bříza trpasličí Betula nana.

Na Horské Kvildě jsem se šli projít v okolí.
 


U jednoho mokřadu jsme našli ještě kvetoucí prstnatec májový rašelinný Dactylorhiza majalis ssp. turfosa, známý již známému botanikovi Františku Procházkovi.
 
Na lokalitě se vyskytuje i další z prstnatců - prstnatec plamatý Dactylorhiza maculata. Z dalších rostlin mohu jmenovat bradáček vejčitý či toliji bahenní.V okolí se vyskytovala jediná kvetoucí rostlina stračku, která byla obsypána motýlem okáčem červenohnědým Erebia ligea.
 


Byl zde i perleťovec mokřadní či dvanáctitečný, který se zde také vyskytuje.Poslední zastávkou bylo Zhůří, kde jsem neúspěšně hledal tučnici obecnou, zato zde byla nádherná populace prstnatce Fuchsova.Den 6 : Železná Ruda, jezero Laka


Dnes jsme vyrazili k jezeru Laka, cestou jsme se stavili na na mokřadu prstnatce Fuchsova, který se zde vyskytuje v podivuhodných barevných variantách.

Velice pěkná rostlina je oměj šalamounek Aconitum plicatum, která lemuje spolu s prstnatci turistickou značku.

Některé prstnatce se blíží spíše prstnaci plamatému, který nemá tak dělený pysk.U jezera Laka nás přivítal tesařík bukový Cerambyx scopolii, který je opravu velký brouk, zvlášť jeho tykadla.
 


U jezera Laka se rovněž vyskytuje masožravá rosnatka okrouholistá Drosera rotundifolia.Den 7 : Železná Ruda


Tak dovolená nám skončila a já opět a lépe vyfotil některé prstnatce u Železné Rudy, o nichž jsem si myslel že by to mohly být jiné druhy. Ale jsou to Fuchsáky, ale pěkné...
 

Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.