Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2014 > Istrie 2014

Istrie 2014

Istrie 2014 - Den 1 - Kamenjak


Rok se s rokem sešel a dovolená v Mediteránu je tady. Po úspěšném Visu jsme se ve 12 lidech rozhodli pro Kamenják na Istrii v Chorvatsku.

Odjezd z Brna byl v podvečer, na místě jsme byli o půl čtvrté ráno. Dáli jsme si dvacet a po kompletaci osádek jsme se vrhli do terénu.Hned jsme našli první orchideje Serapias lingua tvořící bohaté porosty prakticky všude. Hned na začátku zde byl albín toříče Ophrys holoserica. Ten zde kvetl dosti hojně i ve své klasické formě.Druhý Serapias vomeracea zde kvetl roztroušeně a vytvářel nádherné skupinky skupinky. Některé rostliny měly světlý pysk, některé byly světlé celé.
 
Teprve rozkvétal vstavač štěničný Anacamptis coriophora, kterého jsme potkávali pravidelně na celé lokalitě.Nejhojnější zde byl Ophrys sphegodes ssp. atrata, kterého jsme znali z Visu. Tyto rostliny tvoří různé variace ve tvaru květů.

Druhým nejhojnějším toříčem zde byl Ophrys bertolonii, který vyniká svým zrcátkem.Velmi vzácným na Kamejaáku je vstavač Orchis anthropophorum, zde jsme našli skupinku asi 20 rostlin.Na Kamenjáku nás zaujalo množství hmyzu, především motýli, ať už modrásci nebo otakárci.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.
Istrie 2014 - Den 2 - Lovreč, Limski záliv, Svetvinčenat, Kamenjak


Druhý den jsme vyrazili na Lovreč, kde jsme měli za úkol najít vzácnou formu toříče včelonosného Ophys apifera f. botteronoii , která se liší kresbou květu. Nakonec jsme našli kolem 20 rostlin, kde se vyskytovala i klasická forma.Další vzácný nález byl albín apifery, který má zcela zelený pysk. Dva jedinci rostly mezi nominální formou.

Před odkvětem jsme našli několik vstavačů Orchis simia, který rostl ve skupince rudohlávku jehlancovitých Anacamptis pyramidalis, který ještě nekvetly.Hojný zde byl motýl bělopásek jednořadý.Další zastávkou byl Limský záliv, kde jsme našli bohaté populace atráty.
 


Velmi početné byly skupiny apifer.Anacamptis papilionacea zde kvetl velmi hojně, potkali jsme jedince od odkvetlých až po rozkvétající.Velmi vzácně zde kvetl Ophrys holubyana, který roste i na Moravě.Bohaté byly i skupinky Ophrys holoserica, který zde vytvářel bohaté skupinky.Vstavač trojzubý Neottinea tridentata zde občas vytvářel bohaté skupinky, stejně jako Ophrys apifera.

Velmi hojným byl zde Ophrys bertolonii, který vytvářel formu O. bertolonii ssp. dalmatica a křížence O. x bertoloniformis.Cestou zpět jsme se zastavili u Svetvinčemnatu, kde jsme našli Orchis purpurea kvetoucí i u nás.Večer jsme ještě využili návštěvou Kamenjáku, kde jsme fotili mimo Anacamptis papilionacea také bělokvěté formy serápií.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.

Istrie 2014 - Den 3 - Medulin, Raša, Ravni, Prodol


Třetí den jsme se vydali na další okruh, začínající poblíž Medulinu, kde jsme chtěli najít Ophrys vomeracea ssp. istriaca. Mimo něj jsme našli i želvu zelenavou.

Další zastávka byla Most Raša, kde na mokřadech kvetla orchidej Anacamptis laxiflora. Na jednom místě jsme našli i několik prstnatců pleťních Dactylorhiza incarnata.Poté jsme se vydali přes Ravni na Prodol, kde jsme se opět setkali s orchidejemi. Jednou z nich byl hnědenec zvrhlý Limodorum abortivum, kvetly zde rudohlávci jehlancovití, vstavače motýlkokvěté, vstavače kukačky a mnoho dalších druhů. Z hmyzu mě překvapil nález pakobylky.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.

Istrie 2014 - Den 4 - Pula, Kamenjak, Gornji Kamenjak


Dnešek byl odpočinkový, vyjeli jsme do Puly, kde jsme obdivovali místní koloseum.Poté jsme se vydali na Kamenják , kde jsme obdivovali Serapias vomeracea ssp. istriaca a poté procházkou na Gornji Kamenják.Hojně zde kvetly apifery, atráty, sphegody a holosericy. Kdysi tento výběžek sloužil jako opevnění, ve vápenci se nacházejí jeskyně, na stěnách jsou značné množství zkamenělin.

Na vrcholu značně foukalo, ale kvetl zde již jazýček jaderský Himmantoglossum adriaticum.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.

Istrie 2014 - Den 5 - Gornji Kamenjak, Bale, Kamenjak

Předposlední den po opětovné návštěvě Gornjiho Kamenjáku jsme se vydali na Bale, kde jsme chtěli najít další formu apifery.Zde již kvetly Anacamptis pyramidalis, nakonec jsme našli Ophrys apifera f. bicolor, která se od albínu liší nahnědlým pyskem.

Našli jsme i atratu se srostlými pysky, a nádherné skupinky holoserik.

Z dalších orchidejí zde byl hojný Neottinea tridentata, Orchis simia byl ve velmi dobrém stavu. Z pavouku se nám ukázala skákavka.Zpátky na Kamejáku jsem ještě našel malou skupinku Orchis atropophorum a dále velmi pěkně vybarvenou atrátu.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.

Istrie 2014 - Den 6 - Čepičko Polje, Učka


Na cestě zpět do republiky jsme se po strastiplné cestě dostali na Čepičko polje, kde nás překvapily rozkvetlé rudohlávky, včetně jednoho albínu.

Kvetla zde i Ophrys apifera f. bicolor, Ophrys holoserica, dokvétal vstavač vojenský Orchis militaris.Na kraji lesa zde hojně kvetl Himmantoglossum adriaticum, v lese kvetl Ophrys fusca a Listera ovata.Jako obvykle se nám výlet vydařil, tisíce fotek bylo vyfoceno a my se těšíme na další rok, tentokrát na Gargano.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.