Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2014 > Prečín, Súlov a Beskydy

Prečín, Súlov a BeskydyDneska jsem se s kolegou vydal na Slovensko, a jak už je to zvykem, tak opět po orchidejích. A začali jsme u Prečína.Opět jsme prozkoumali dvě lokality toříče hmyzonosného Ophrys insectifera, viděli vstavače mužské a vojenské, pětiprstka žežulník již kvetla.Velice nenápadný jednokvítek velkokvětý Moneses uniflora zde kvete na několika místech. Velmi pěkné trsy okrotice bílé Cephalanthera damasonium doplnil již kvetoucí kruštík tmavočervený Epipactis atrorubens.

Po návštěvě Prečína jsme zajeli na Súlov, kde znám dvě lokality toříče hmyzonosného. Jednu lokalitu se povedlo rozšířit o dalších 20 rostlin, velmi zajímavý byl výskyt vstavače bledého a hořce Clusiova.Cestou nazpět jsme navštívili jednu lokalitu vstavače mužského Orchis mascula s dokvétajícícm prstnatcem bezovým a kvetoucím májovým. Ten jsme našli rovněž na Bumbálce. Poslední zastávkou byla mokřádní louka s tisíci prstnatci májovými.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.