Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2014 > Beliánské Tatry 2014

Beliánské Tatry 2014Den 1 : Jarky, Belianská jaskyňa

Před nedávnem jsme se s kolegou domluvili, že vyjedeme na Slovensko, kde bude naším cílem vzácná orchidej, která roste pouze tam - vstaváček alpský Chamorchis alpina.

Cestu z republiky jsme započali u obce Zatky, kde roste další vzácná orchidej, tentokrát kruštík Futákův Epipactis futakii. Hned na začátku jsme našli také vzácný příbuzný kruštík Tallosův Epipactis tallosii.Kruštík Futákův byl již za zenitem díky teplému jaru, několik dokvétajících rostlin jsme našli.

Poslední druh zde byl dokvétající kruštík pontický Epipactis pontica, okrotice bílá a další vzácné rostliny.Po dojezdu do Ždiaru jsme se vypravili na blízkou lokalitu smrkovníku plazivého, který zde rostl hodně a rostliny byly větší než u nás.

Poslední vzácnou orchidejí byl sklenobýl bezlistý Epipogium aphyllum, jehož 2 rostliny jsme fotili za deště a bouřky.
 


Poslední louka u Ždiaru byla poseta mečíky, prstnatcemi a pětiprstkami, které ještě byly v poupatech.

Den 2 : Belianské Tatry


Druhý den ráno vstáváme a vyrážíme... Mečíky a trávy se třpytí ve vycházejícím slunci.Noříme se do lesa, kde vraneček brvitý Selaginea selaginoides obrůstá vlhká místa. Všude kolem prstnatce, občas i vemeníček...

Dostáváme se do křovitých míst, kde nás zaujme oměj tuhý Aconitum firmum či stračka vyvýšená Delphinium elatum, lilie zlatohlávek.Dostáváme se k vysokohorským trávníkům, kde vemeníček zelený Coeloglossum viride má krásnou narudlou barvu.Hojná kolem chodníku je i vratička měsíční Botrychium lunaria.Rovněž pětiprstky žežulníky jsou zde pěkně rozkvetlé a vyskytují se na několika místech.

Jediný kus hlavinky horské Traunsteinera globosa nám udělal také radost.Je zde hojný i zvonek vousatý Campanula barbata nebo tolije bahenní Parnassia palustris.

Netřesk horský Sempervivum montanum a len karpatský Linum perenne extraaxillare se vyskytují jen na několika místech.

A konečně jsme na místě. Hledáme vstaváčky delší čas, najednou vidíme první a najednou jich vidíme několik desítek.A fotíme...A ještě jeden...A stále a stále...Na erozních místech u cestičky roste nenápadná masožravka - tučnice alpská Pinguicula alpina, někdy i se vstaváčky dohromady...Dokvéta tu i hořec jarní Gentiana verna, který se třpytí v odpoledním slunci.Roztroušeně zde roste běloprstka bělavá Pseudorchis albida, která má spíše nazelenalé květy.
 


Během celého dne nám dělá společnost kamzík.A je čas na návrat. Nacházíme poslední dokvétající hořec tečkovaný Gentiana punctata.Cestou zpět fotím alpský hvozdík pyšný Dianthus superbus ssp. alpestris.Nacházíme zde další hořcovitou rostlinu, dvouletý hořeček fatranský Gentianella fatrae.S pomocí "přítele na telefonu" nacházíme v hustém podrostu nenápadnou měkčilku jednolistou Malaxis monophyllos.Den 3 : Zuberec, Králov, Suchovské MlýnyA zase zpět do republiky. U Zuberce vyrážíme na smrkovník plazivý Goodyera repens, který zde roste velmi hojně na mnoha místech.
 


Roste tu zde i sklenobýl bezlistý. Bohužel nedávné deště zahradily pobořenou lávkou vodní tok, ta potom se přelil přes orchideje. No uvidíme.
 
Velmi pěkně zde kvetl kruštík tmavočervený Epipactis atrorubens.Nejhojnějším druhem orchidejí byl samozřejmě kruštík širolistý.

Na loukách zde kvetl teplomilný hořec křížatý Gentiana cruciata.
 


Další zastávka je u Nivnice, kde je bohatá lokalita kruštíků. Je zde kruštík Tallosův, který teprve rozkvétá.Kvetlo tu také několik rostlin kruštíku moravského Epipactis moravica.Další z drobných kruštíků je kruštík polabský Epipactis albensis.Už za šera vyrážím zkontrolovat růžovku, bezchlorofylní rostlinu kruštíku nepravého Epipactis pseudopurpurata.

Výlet určitě stál zato, množství rostlin nás příjemně překvapilo.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.