Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2013 > Kruštíky Ždánického lesa

Kruštíky Ždánického lesaDneska jsme s kolegou měli možnost projít několik lokalit kruštíků ve Ždánickém lese. Vedl nás Zdeněk Kežlínek, který většinu lokalit zná, tak jsme to měli od toho nejpovolanějšího.U Klobouček jsme se vydali na první lokalitu, kriticky ohrožený kruštík přehlížený Epipactis neglecta. Vyfotili jsme asi 20 rostlin, které byly v optimu.

Další lokalita u Snovídek skrývala další poklad - kruštík podhorský Epipactis leutei. Zde bylo také kolem 20 rostlin, většina po odkvětu ale několik bylo fotitelných.Kousek dál, od místa kde jsme zaparkovali auto byl další druh a to kruštík dlouholistý Epipactis voethii. Ten jsme nacházeli roztroušeně po celé lokalitě. Již odkvetlým druhem byl kruštík drobnolistý Epipactis microphylla.

Pokud se zkříží kruštík širolistý Epipactis helleborine s kruštíkem dlouholistým Epipactis voethii, vznikne hybrid, popsaný Zdeňkem Epipactis x kezlinekii , čili Kežlínkův.Tvarově je podobný kruštíku dlouholistému, květy jsou ale barevnější a horní okvětní lístky jsou narůžovělé.Našli jsme i jediný kvetoucí kruštík růžkatý Epipactis muellerii.Dále, již za šera razíme na Silničnou, zde nacházíme kruštíky růžkaté i kruštíky širolisté.Dokvétá zde i okrotice červená, cestou zpět potkáváme samičku roháče obecného.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.