Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2013 > Beskydy III. - Štramberk, Tichá, Měrkovice

Beskydy III. - Štramberk, Tichá, MěrkoviceTentokrát vyrážím do Podbeskydí, a začínám svou pouť v arboretu na Štramberku.Kvetou tu bohatě kruštíky bahenní Epipactis palustris, vodní masožravá bublinatka jižní Utricularia australis zde taky kvete. Velice netradiční je záběr jasoně červenookého sedící na leknínu.

Na Kocvínku jsou kruštíky drobnolisté odkvetlé, rozkvétají kruštíky širolisté.Vyrážím dále , na Tichou a to na Travertinovou kaskádu, kde někdo vysadil nepůvodní tučnici Pinguicula crystalina. Ačkoliv to odsuzuji, pěnovec obrostlý touto tučnicí vypadá velice efektně.Další zastávka na Tiché je na rašeliništi na Rybnících, kde roste několik stovek prstnatců Fuchsových, masožravá rosnatka okrouholistá Drosera rotundifolia a nepůvodní tučnice obecná Pinguicula vulgaris.

Poslední zastávka je na dvou lokalitách u Měrkovic, de ověřuji výskyt kruštíku drobnolistého. Kruštík drobnolistý Epipactis microphylla je již odkvetlý, já mám však štěstí a nacházím ho v perfektním stavu. Potěšila mě i bohatá lokalita kruštíku širolistého.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.