Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2013 > Praděd

PradědPraděd je má srdeční lokalita, každý rok se zde zastavím, pokaždé to je jiné a tak jsem tu i letos.Mou oblíbenou rostlinou je bohatá populace tučnice obecné Pinguicula vulgaris, která letos bohatě kvetla. Fialový porost je velmi estetický. Rostou tu i prstnatce májové Dactylorhiza majalis a prstnatce Fuchovy Dactylorhiza fuchsii. Ty rostou kolem cesty z Hvězdy po Ovčárnu, ten výstup stojí za to.
 


Další z orchidejí je pětiprstka žežulník Gymnadenia conopsea, která teprve rozkvétala.

Jedná z nejvzácnějších orchidejí, kterou je docela těžké najít je bradáček srdčitý Neottia cordata. Roste na místních vrchovištích a pokud víte, kde se mate dívat, většinou ho i najdete.
 


Z dalších rostlin můžu jmenovat suchopýr pochvatý, klikvu žoravina, violku žlutou sudetskou a kolem cesty rostoucí hořec tečkovaný.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.