Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2013 > Expedice Orchidea klubu - Muránská planina

Expedice Orchidea klubu - Muránská planinaTak jsem se zúčastnil exkurze Orchideaklubu, která se konala na Slovensku, a to na Muránské planině. Akce se povedla, cestou jsme viděli mnohé přírodní krásy.
 
Den 1 -Prečín, Fačkov, ŠujaPrvní zastávka směrem na Slovensko je má oblíbená lokalita na Prečíně. Vyjma toříče hmyzonosného a několik druhů orchidejí jsme našli i jednokvítek velkokvětý či hruštičku prostřední.
 


Další lokalita u Fačkova skrývala poklad Slovenské květeny - vstavač Spitzelův Orchis spietzelii. Nakonec jsme našli 3 rostliny, a poté spěchali dál.Díky cyklistickému závodu jsme byli nuceni se vrátit přes Žilinu, tak jsme se cestou zastavili na mokřady u Šuje. Zde nádherně kvetla světlá forma tučnice obecné Pinguicula vulgaris f. bicolor, prvosenka pomoučená Primula farinosa či bohatě kvetoucí prstnatec májový Dactylorhiza majalis.

Den 2 - Muránský hradExkurze začala druhý den ráno na Muránský hrad. Hned u vstupu nás přivítaly lesní druhy orchidejí - okrotice bílá Cephalanthera damasonium a hlístník hnízdák Neottia nidus-avis. Kousek výše jsme načli několik kruštíku tmavočervených Epipactis atrorubens a na jednom místě i toříč hmyzonosný Ophrys insectifera. Střevíčník pantoflíček byl zde již odkvetlý. Poštěstilo se nám najít i velmi pěkně vybarvený vemeníček zelenavý Coeloglossum viride.
 


Poté jsme se vydali k místu, kde roste lýkovec slovenský, místní endemit a jde tady i vyfotit. V lesích i na loukách jsme našli krásně vybarvenou korálici trojklanou Corallorhiza trifida, a v jedné příkopě i kvetoucí střevíčník Cypripedium calceolus.

Lýkovec jsme našli, ale byl již odkvetlý, tak zas někdy příště.Den 3 - Telgárt, MuráňDalší den jsme si vytypovali mokřadní společenstva kolem Telgártu. Velmi hojný zde byl prstnatec májový Dactylorhiza majalis, který měl zde i světlé odchylky.

Úročník bolhoj patří k hojnějším rostlinám, zde tvořil bohaté koberce. Podařilo se nám najít i kvetoucí hořec jarní Gentiana verna a několik rostlin vemeníčku zelenavého. Mimo ti tu kvetly upolíny a pětiprstky.Cestou zpět jsme se zastavili u Muráně, kde jsem vidě nenápadnou kapradinku vratičku měsíční. Z dalších orchidejí mohu uvést bohatou populaci vemeníku dvoulistého Platanhtera bifolia a několik desítek rostlin toříče hmyzonosného.Při foceni přiletěl na toříč sameček vosičky a začal si s tímto květem užívat.Našli jsme i první rozkvétající okrotici  červenou Cephalanthera rubra.Den 4 - Kláštor, Stupava, AbrodPři návratu zpět jsme se zastavili na lokalitě u Kláštora, kde roste pohromadě toříč hmyzonosný a Holubyho a vzniká zde jejich kříženec - toříč slovenský Ophrys x slavica.Trochu větší zajížďka přes Stupavu se vyplatila. Našli jsme zde mimo toříčů čmelákovitých i jejich dva albíny, každý z nich jiný, rozkvétal zde i jazýček jaderský Himantoglossum adriaticum.

Poslední zastávka byl tradičně Abrod, de jsme našli toho roku jediný kvetoucí kus prstnatce bledožlutého Dactylorhiza ochroleuca. Také tu kvetl vstavač bahenní Anacamptis palustris, prstnatec plamatý Dactylorhiza maculata a jeho poddruh prstnatec plamatý sedmihradský Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica teprve rozkvétal.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.