Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2011 > Zahrady pod Hájem

Zahrady pod HájemToto úterý jsem se vydal s kolegou na moji oblíbenou lokalitu, kde jsem byl již potřetí. Jedná se o lokalitu Zahrady pod Hájem, kde se vyskytuje celá řada orchidejí.Letos byl cílem kriticky ohrožený toříč Holubyho - Ophrys holubyana, kdysi řazený jako poddruh toříče čmelákovitého.Na lokalitě jsme prošli 4 lokality, jednu jsme doplnili, celkově jsme napočítali 44 kvetoucích rostlin. A opravdu každá byla neokopírovatelný originál.Na lokalitě kvetly i další orchideje. Dokvétal zde vstavač vojenský - Orchis militaris, který ve stinných místech kvetl ještě naplno.


Také zde nabírala na květ pětiprstka žežulník, která se na lokalitě vyskytuje velice hojně, vemeník dvoulistý a pětiprstka hustokvětá.Ve spodních částech rozkvétala i hlavinka horská, která se vyskytuje hojněji v horní části rezervace.Po návštěvě rezervace jsme zavítali poblíž rezervace Búrová, kde se hojně vyskytoval vstavač mužský, na jednom mokřadu nás uvítal prstnatec pleťový.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.