Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2011 > Rybníky, okrotice a Podolanky

Rybníky, okrotice a PodolankyTento víkend jsem se vypravil s kolegou na PR Rybníky v Moravskoslezském kraji, kde jsem nebyl mnoho let. Cílem našeho úsilí byla masožravá rosnatka okrouholistá a tučnice obecná, kterou tam před 10 lety někdo vysadil. K mému překvapení na původní lokalitě rosnatek jsme zrychleným průzkumem (na rašeliništi je vždy nutný rychlý přesun a krátká doba závěrky, jinak se proboříte), ale dosti početná populace tučnice (kdysi ji bylo tak 20 , teďka přes 100 rostlin). Je vidět že masožravky mezi sebou svedli krvelačnou bitvu o životní prostor. K mému překvapení, kde kdysi byly tučnice, tak se vyskytovala bohatá populace rosnatek, tučnice však ani jedna. Místa jsou od sebe 30 metru vzdálená. Vše se prostě mění a nic není jisté. Na lokalitě dále rostly prstnatce Fuchsovy, které rozkvetou za měsíc.Cestou jsme se zastavili na mé staré lokalitě  okrotic, a to na Metylovské hůrce. Vyskytovala se zde okrotice bílá a okrotice dlouholistá. Bohužel průsekem lokality byla okrotice bílá zdecimována, dostala se na přímé světlo a je zarostlá náletovými dřevinami (nikdy jsem nevěřil, že lípa může být náletovou dřevinou), po delším hledání jsme našli i okrotici dlouholistou, která však příliš nekvetla, klasy měly tak 2 květy.Odpoledne jsem se vydal s rodiči na další rašeliniště v PR Podolanky, kde se vyskytují lesní rašelinná společenství. Můj fotoaparát zaujal nádherně kvetoucí sedmikvítek evropský a řada rašelinných tůněk po těžbě rašeliny. Před mnoha lety jsem zde potkal i prstnatec sedmihradský , či ďáblík bahenní, ale tyto rostliny mají ještě kvetení před sebou, tak někdy příště.

 Po cestě nazpátek jsem zahlédl kvetoucí vstavačovité klasy v jednom mokřadu poblíž Čupku, o tom, o co se jedná napíšu někdy později.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.