Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2010 > Zahrady po Hájem 2

Zahrady po Hájem 2Tento pátek jsem se vypravil za rudolávkem jehlancovitým na přírodní rezervaci Zahrady pod Hájem. Na této lokalitě se vyskytují dva druhy toříčů, i když na ty je už pozdě, kvetly před měsícem. Po necelých dvou hodinách vlakem (z okna jsem viděl kvetoucí pětiprstky hustokvěté, kousek za Nesovicemi), jsem dorazil z Brna do Velké nad Veličkou, kde jsem došel za 15 minut k informační tabuli při vstupu do rezervace. Zde mě překvapil mohutný výskyt lnu žlutého. Množství dalších kvetoucích druhů ukazovalo, že dobu jsem trefil správně. Hned kousek za vstupem jsem spatřil dva kvetoucí rudohlávky, cíl mé cesty. Celkově se druh na lokalitě vyskytuje na suchých loukách a já ho našel na 10 mikrolokalitách.Dále zde rostly pětiprstky žežulníky a pětiprstky hustokvěté, které zde byl hojné a například v sosnině čítaly několik stovek kusů. Dále mě překvapil hojný výskyt vstavače osmahlého, který jsem našel na rezervaci na 30 různých místech. Z dalších orchidejí se zde vyskytoval bradáček vejčitý a vstavač vojenský, které zde už dokvétaly. Z dalších druhů bych jmenoval hojnou bělozářku větvitou , lilii zlathlávek, modřenec chocholatý, několik druhů všivců a kozinců. Počet druhů je opravdu nepřeberný, co rostlina to unikát.Má druhá návštěva se tedy docela vydařila, ačkoliv příští rok mě čeká další návštěva, a to za toříči, především toříčem čmelákovitým Holubyho, který mi v mé sbírce orchidejí chybí (pokud se někomu článek líbil, byl na dané lokalitě, toříče našel a zaznamenal si polohu GPS, ať se se mnou podělí o souřadnice přes E-mailový formulář, docela se mi osvědčilo jít najisto a nesešlapávat hektary luk).


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.