Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2010 > Kůrovcová kalamita aneb zpověď dřevorubce-botanika

Kůrovcová kalamita aneb zpověď dřevorubce-botanikaMám les. Tedy po pravdě půlku lesa, druhou má můj brácha. Smrková monokultura, navrácená v restituci po prarodičích. V lese s bráchou pomáháme rodičům přes léto, aby bylo čím topit. Asi před 3 lety nastal podivný jev. Jehličí na zemi zezelenalo. A stromy začaly usychat.
Dnes je půlka lesa vymýcená, jsou nasazeny duby, buky a jedle. A právě tento víkend jsme se vydali setnout několik stromů, co ještě kůrovec zničil. První dobrá zpráva byla, že téměř všechny stromky se ujaly, dokonce i na místech, kde v letních měsících slunce udělá z paseky výheň. Buky a duby se zelenají, jedle zmlazuje. Mezi stromky se objevují javory, jedle a sosny. Z bylinného patra bych jmenoval jahody a fialky.Cestou k lesu v jeho severní části na jaře kvetou dymnivky, nyní kvetly tři nádherné vstavače mužské, které zde monitoruji od roku 2008. Letos opět nezklamaly. Hned vedle roste další orchidej - bradáček vejčitý, v okolních lesích velice roztroušeně kvetoucí kytka.
Při práci v lese jsem objevil třetí orchidej - okrotice dlouholistá, bílé kvetoucí orchidej spíše tmavých lesů. Překvapila mě tím, že bych jí hledal spíše na zásaditých půdách a ne na pískovcích, jako třeba na protější Metylovské hůrce, kde jich roste několik desítek.Na okraji paseky jsem taky našel rostlinu, která se zde objevila a kterou jsem zde od mládí nenašel - prudce jedovatý rulík zlomocný, který jsem kdysi nacházel na blízkých Palkovských hůrkách.
Tyto malé nálezy na bývalé smrkové monokultuře mě naplnily optimismem. Mnohé lokality v blízkém okolí bylo za posledních 20 let zredukovány či vymizely, některé ale vznikají. A změna je život.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.