Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2009 > Zahrady Pod Hájem & Jezevčí

Zahrady Pod Hájem & Jezevčí    Ve čtvrtek jsem se vydal na průzkum NPR Zahrady Pod Hájem, v blízkosti Velké nad Veličkou u Uherského Hradiště. Jedná se o velice pěknou lokalitu bílokarpatsých květnatých luk, kde se nalézá mnoho vzácných a ohrožených rostlin, především orchidejovitých. Z lučních rostlin zde byl spatřen vstavač vojenský, vemeník dvoulistý, hlavinka horská, kosatec trávolistý, pětiprstka žežulník, orlíček obecný, bělozářka větvitá a mnoho dalších. Na vzácný toříč čmelákovitý Holubyho a rudohlávek jehlancovitý je ještě měsíc čas. V lesních porostech nás překvapily porosty sněženky podsněžníku a roztroušeně vstavače bledého a okrotice bílé.

Po shlédnutí tohoto území jsem se vydal na vedlejší NPR Jezevčí, kde je květena obdobná. Za zmínku stojí bohaté populace vstavače mužského a pěkná skupinka kosatce sibiřského.
 

Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.