Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2009 > Kudlanka nábožná - vzácný teplomilný druh jižní Moravy na lukách Metylovic v Podbeskydí

Kudlanka nábožná - vzácný teplomilný druh jižní Moravy na lukách Metylovic v Podbeskydí


 
  Včera jsme se s Najdri šli projít na kopec západně od Metylovic, kde je pěkný rozhled na Podbeskydskou pahorkatinu, Beskydy a Ostravskou pánev. Najdri pozorně poslouchala můj monolog o přírodě kolem, když tu ji zaujal letící hmyz, který letem připomínal vážku. Když sedl do trávy, Najdri podotkla :"Kudlanka...". Má odpověď byla klasická: "Cože? Nesmysl, co by tu dělala, tak severně? Kde?" "Tady, copak ji nevidíš?" A já ji po chvilce uviděl. Opravdu, má přítelkyně měla pravdu. Na stvolu se vyjímal sameček kudlanky nábožné Mantis religiosa. Naštěstí jsem měl u sebe svojí zrcadlovku, tak jsem si ho několikrát vyfotil. Asi o deset kroků dál opět úžasná řekla "Další...". Tentokrát to byl nádherný, zeleně zbarvený jedinec samičky kudlanky, který se fotil velice rád. Připadal jsem si jak paparazzi fotící nějakou celebritu. Cestou jsme uviděli ještě jednoho letícího jedince.

 Na zmíněné louce se vyskytují teplomilnější rostlinné a živočišné druhy. Letos zde byli spatřeni jedinci otakárka fenyklového. Na horní straně je lokalita vstavače mužského a dymnivky duté, na dolní je docela bohatá lokalita vemeníku dvoulistého a vřesu obecného.

Samotná louka je 2x ročně sečena, roste zde jitrocel kopinatý, několik druhů slézu, pupavy bezlodyžné, třezalek a pryšců, teď na podzim dokvétala zeměžluč obecná, která zde letos kvetla v několika stovkách kusů.

Tento nález tohoto druhu je velice vzácný a ojedinělý, svědčící o oteplovaní klimatu a migraci tohoto teplomilného hmyzu, u kterého nejsevernější lokality byly popsány v okolí Vyškova a Prostějova.

Dne 9. září byla provedená revize lokality za bezvětrného počasí dvojicí Pavlík-Kocián a na desetině louky spatřili 5 samic a 15 samců.

V neděli jsme s Radimem a panem Pavlíkem provedli rychlou exkurzi lokality. Viděli jsme 2 exempláře (samce a samičku). Bylo zjištěno, že na kudlanky nejlépe jít v pravé poledne za plného svitu slunce, protože jinak skoro nelétají a je velice obtížné je najít.


Zde se můžete podívat na všechny fotky kudlanky ve Fotogalerii.

Revize

Zde se můžete podívat na všechny fotky kudlanky ve Fotogalerii.