Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2009 > Hády, Růženín lom & Stránská skála

Hády, Růženín lom & Stránská skálaV pátek jsme se vydali na Hády u Brna. V místních květnatých lesích kvetlo mnoho zajímavých rostlin. Okrotice bílá místy tvořila početné skupiny, roztroušeně zde kvetl vemeník dvoulistý, a začínal kvést vemeník zelenavý. Místy se nacházela třemdava bílá a dalo se najít několik zajímavých záraz.Poté jsme se vzdali k Růženinově lomu, kde byly k vidění početné skupiny třemdavy bílé a lnu vytrvalého. V Růženinově lomu byly k viděni skupinky prstnatce pleťového pravého.Po výletě na Hády a Růženinově lomu jsme se zastavili na Stránské skále. Místní stepní louky lemovaly porosty kavýlu Ivanova a lnu tenkolistého.
Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.