Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2008 > Orchideje Metylovské hůrky #1

Orchideje Metylovské hůrky #1V neděli jsme se s Najdri šli podívat na Čupek neboli Metylovskou hůrku. V lokalitě Pod Čupkem jsme viděli jen dva kvetoucí vstavače mužské (kde jsou ty doby, kdy jich kvetlo kolem stovky). Došli jsme až k k lokalitě okrotic. Hned na začátku jsme uviděli 3 kousky vstavače mužského. Les, ačkoli byl před několika byl prokácen, vypadal docela dobře jako klasický příklad okroticových bučin. Rostl zde rulík zlomocný a lýkovec jedovatý, dosti roztroušeně až hojně. Okrotice bílá zde začínala kvést, ale jak psal Weber v roce 1901 "...nicht gleich zu finden.". Avšak velmi pěkně zde kvetla okrotice dlouholistá, čítající zde populaci desítky kusů. Jelikož se blížil déšť, museli jsme zanechat výzkumu a běžet domů.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.