Zbyňous Homepage
Zbyňous Homepage > Masožravé rostliny > Masožravé rostliny v ČR

Masožravé rostliny v ČR

Aldrovanda vesiculosa (aldrovandka měchýřkatá; reintrodukována)

Drosera anglica (rosnatka anglická)
Drosera intermedia (rosnatka prostřední)
Drosera rotundifolia (rosnatka okrouhlolistá)
Drosera × obovata (rosnatka obvejčitá, kříženec D. anglica a D. rotundifolia, sterilní)

Pinguicula alpina (tučnice alpská; pouze v SR)
Pinguicula bohemica (tučnice česká; český endemit)
Pinguicula vulgaris (tučnice obecná)
Pinguicula × dostalii (tučnice Dostálova; kříženec dvou předchozích)

Utricularia australis (bublinatka jižní)
Utricularia bremii (bublinatka vícekvětá)
Utricularia intermedia (bublinatka prostřední)
Utricularia minor (bublinatka menší)
Utricularia ochroleuca (bublinatka bledožlutá)
Utricularia stygia (nemá ustálený český název)
Utricularia vulgaris (bublinatka obecná)